farmOS

FarmOS: Gestió agrícola

FarmOS és una aplicació via web per a la gestió, planificació i conservació de registres agrícoles. És desenvolupada per una comunitat d’agricultors, desenvolupadors, investigadors i organitzacions amb l’objectiu de proporcionar una plataforma estàndard de recollida i gestió de dades agrícoles.

Us oferim un sistema de gestió agrícola per a millorar les nostres explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, o mixtes.

  • Permet controlar les compres de llavors, fertilitzants, i altres entrades i les vendes de la nostra producció.
  • Gestiona els registres del bestiar: altes, baixes, moviments i registres sanitaris i de residus.
  • També podem planificar i registrar les feines del dia dels nostres treballadors
  • Permet tenir la informació necessària per complimentar els informes i declaracions per tal de complir la legislació vigent.


Es programari lliure sota llicència GPL i, això, també ús permet adaptar-ho a les vostres necessitats específiques. Les dades són vostres, i poden estar hostatjades al vostre servidor o en un servidor a Internet. Teniu tota la llibertat, sense cap restricció.

Segons les vostres necessitats, nosaltres us podem assessorar i, si cal, adaptar-ho a la vostra mida amb el nostre equip de programadors.. Consulteu-nos.

Testimonis
   Sé que és una època molt ocupada de l’any, però volia enviar-vos una ràpida nota d’agraïment per tot el vostre treball amb FarmOS. Estic fent servir la vostra imatge Docker en producció i fins ara ha funcionat bé. Però el que és més important, ara ho estic utilitzant per enregistrar gairebé totes les meves activitats agrícoles. Tenir-lo fàcilment disponible al meu telèfon per mostrar al meu inspector orgànic va tenir un paper important en l’obtenció de la meva certificació orgànica. Moltes gràcies per crear aquest gran sistema.
    Robert Chang, Echo Farm, Woodstock, CT